logo

A RAMEN เปิดสนามสอบต้อนรับ
นักเรียน นักศึกษาทุกคน!

logo

นักเรียน นักศึกษาฟังทางนี้ A RAMEN
มีส่วนลด 10%* มาแจก

  • ลงทะเบียนรับส่วนลดได้ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2566
  • ใช้ส่วนลด 10% ได้ทันที เมื่อมียอดใช้จ่ายต่อบิลครบ 200 บาท
  • ส่วนลดนี้ใช้กับการรับประทานอาหารที่ร้านเท่านั้น และใช้ได้ 1 สิทธิ์ต่อบิล
  • ผู้ที่ลงทะเบียนได้ต้องมีอายุ 10 ปีขึ้นไป และเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา - ปริญญาเอก
  • แสดงหลักฐานการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาก่อนใช้ส่วนลดทุกครั้ง
  • กรณีต้องการออกใบกำกับภาษี สามารถออกใบกำกับภาษีได้เฉพาะในนามบุคคลธรรมดา ที่มีชื่อตรงกับชื่อผู้ลงทะเบียนในแคมเปญเท่านั้น ( ไม่สามารถออกใบกำกับภาษีในนามนิติบุคคล องค์กร บริษัท หรือหน่วยงานได้ )
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม